Eentje om te schrijven

Redactiebureau One2Write bestaat sinds oktober 2000.

Onder deze naam worden verschillende werkzaamheden verricht zoals het voeren van webredactie, het zelf schrijven van nieuwsbrieven, de eindredactie van tijdschriften en boeken en het managen van kopijstromen voor databanken.

Webredactie

Voor de site van Security Management zorg ik voor de dagelijkse nieuwsvoorziening en plaats ik de achtergrondartikelen. Eén keer per week verstuur ik een online nieuwsbrief aan de abonnees van Security Management.

Tijdschriften

Voor Wolters Kluwer ben ik bladmanager van het Tijdschrift Bodem. Wat dat precies inhoud? Heel veel! Van de contacten met de auteurs tot aan het drukken van het blad. Sinds kort hebben we een LinkedIn pagina voor het tijdschrift Bodem. Voor het bijhouden en vullen van dit platform ben ik verantwoordelijk.

Nieuwsbrieven

Voor de nieuwsbrieven verzamel ik zelf alle relevante informatie. Vervolgens maak ik daar een prettig leesbaar verhaal verhaal van. De link met de praktijk mag daarin niet ontbreken. Ik leg uit wat een bepaalde nieuwe wet of verandering van beleid in de praktijk gaat betekenen. Voorbeelden van nieuwsbrieven zijn de Nieuwsbrief Arbo in de school en Arbo Actueel.

Eindredactie boeken

Gelukkig worden er ook nog steeds boeken geschreven. De eindredactie van boeken is een aparte tak van sport, die veel kennis van de taalregels vergt. Dit deel van de werkzaamheden ligt voor het grootste deel in handen van Alice Everts.

Databases

Veel van de informatie wordt tegenwoordig opgeslagen in databases. Het gaat dan om grote stromen van informatie. Voor een uitgeverij in Alphen aan den Rijn ben ik de Content Manager van de Vakbase voor de Informatieprofessional. In deze Vakbase is alle informatie die in de afgelopen jaren is verschenen in losbladige samengevoegd. Om al die informatie vindbaar te maken moet er gemetadateerd worden. Zeg maar het toekennen van trefwoorden. Het is onder andere mijn taak om te bepalen welke metadata wordt toegekend.